Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


Mapa zasięgu projektu

Gminy biorące
udział w projekcie.

 

W trakcie realizacji projektu 280 osób w wieku powyżej 50 lat z 9 gmin województwa opolskiego otrzyma bezpłatnie komputery z oprogramowaniem
i dostępem do Internetu.
W każdej z poniższych gmin zostaną uruchomione
Centra Integracji Cyfrowej, w których organizowane będą szkolenia dla mieszkańców z pokolenia 50+.

Gmina Kluczbork - lider projektu

w projekcie udział bierze: 70 osób

Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1,
46-200 Kluczbork
www.kluczbork.pl
osoba do kontaktu:
Mirosław Birecki

tel. 77 418 14 81
e
-mail: sekretarz@kluczbork.pl

 

Gmina Bierawa

w projekcie udział bierze: 30 osób

Urząd Gminy Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

www.bierawa.pl
osoba do kontaktu:
Katarzyna Kostka
tel. 77 487 21 63
e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl

 

Gmina Byczyna

w projekcie udział bierze: 20 osób

Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1
46-220 Byczyna

www.byczyna.pl
osoba do kontaktu:
Jolanta Rychlicka
tel. 77 413 41 50 wew. 37
e-mail: jolarychlicka@wp.pl

 

 

Gmina Domaszowice

w projekcie udział bierze: 15 osób

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

www.domaszowice.pl
osoba do kontaktu:
Katarzyna Sławska
tel. 77 410 82 50 wew.111
e-mail: k.slawska@domaszowice.pl

 

Gmina Olesno

w projekcie udział bierze: 30 osób

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
www.olesno.pl
osoba do kontaktu:
Kamil Brzęczek
tel. 34 350 91 73 wew. 202    
e-mail: kamil_brzeczek@o2.pl

 

 

Gmina Paczków

w projekcie udział bierze: 40 osób

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
www.paczkow.pl
osoba do kontaktu:
Amelia Wolska
tel. 697 120 107    
e-mail: aw.rl@paczkow.pl

 

Gmina Polska Cerkiew

w projekcie udział bierze: 30 osób

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

www.polskacerekiew.pl
osoba do kontaktu:
Piotr Kanzy
tel. 77 480 14 76
e-mail: p.kanzy@polskacerekiew.pl

 

Gmina Świerczów

w projekcie udział bierze: 15 osób

Urząd Gminy w Świerczowie
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
www.swierczow.pl
osoba do kontaktu:
Barbara Bednarz
tel. 77 419 63 44
e-mail: wojt@swierczow.pl

 

  Gmina Tarnów Opolski

w projekcie udział bierze: 30 osób

Urząd Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6,
46-050 Tarnów Opolski

www.tarnowopolski.pl
osoba do kontaktu:
Maria Bochańska
tel. 77 464 08 68
e-mail: zp@tarnowopolski.pl

 


Projekt realizowany jest na terenie województwa opolskiego, najmniejszego województwa w Polsce. Wg Diagnozy społecznej 2013 w województwie opolskim blisko 70 procent gospodarstw posiada dostęp do Internetu, natomiast odsetek osób pow. 16 r.ż. korzystających z komputera wynosi przeszło 63 procent.