Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

O projekcie

Projekt Cyfrowy Debiut 50+ to szansa dla mieszkańców opolskich gmin na zdobycie kompetencji cyfrowych i umiejętności poruszania się w świecie Internetu i usług elektronicznych. 280 osób po pięćdziesiątce otrzyma bezpłatne komputery z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu (do końca 2020 r.), a także możliwość nauczenia się korzystania z nich w specjalnie utworzonych Centrach Integracji Cyfrowej.

Dzięki realizacji projektu osoby z pokolenia 50+zyskają:

 • równe szanse w dostępie do informacji, usług i edukacji
 • możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym na różnych polach aktywności
 • poprawę jakości życia i statusu materialnego
 • zwiększenie stopnia niezależności oraz poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy
 • nowe możliwości integracji i aktywizacji cyfrowej


Na terenie każdej z 9 gmin biorących udział w projekcie zostaną uruchomione CENTRA INTEGRACJI CYFROWEJ. Centra będą wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu i otwarte będą dla wszystkich mieszkańców gmin, bez względu na wiek. W każdym z Centrów będą organizowane szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania Internetu dla wybranych do projektu osób powyżej 50 roku życia.


Projekt "Cyfrowy Debiut 50 +" jest realizowany przez Gminę Kluczbork (lider) oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (partner) we współpracy z następującymi gminami województwa opolskiego: Gmina Bierawa, Gmina Byczyna, Gmina Domaszowice, Gmina Olesno, Gmina Paczków, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Świerczów, Gmina Tarnów Opolski