Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Cyfrowa pobudka – wyzwania perspektywy roku 2020
wiadomość z dnia: 3 grudnia 2015

30 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyła się konferencja: "Cyfrowa pobudka – wyzwania perspektywy roku 2020", która dotyczyła podsumowania realizacji projektu Cyfrowy Debiut 50+ oraz nowych inicjatyw związanych z edukacją cyfrową mieszkańców województwa opolskiego.
Wykluczenie cyfrowe jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców naszego regionu, dlatego cały czas podejmowane są inicjatywy na rzecz jego ograniczenia. Jedną z nich jest projekt „Cyfrowy Debiut 50+”, którego realizacja właśnie dobiega końca.
W ramach jego realizacji 280 komputerów z oprogramowaniem i darmowym dostępem do internetu, trafiło do osób powyżej 50 roku życia na Opolszczyźnie. Projekt "Cyfrowy Debiut 50+" miał na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego i podnoszenie umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu. Do projektu mogły przystąpić osoby po 50 roku życia, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Wsparciem zostało objętych 280 osób z dziewięciu gmin województwa Opolskiego: 70 osób z gminy Kluczbork, 40 z gminy Paczków, po 30 z gminy Bierawa, gminy Polska Cerkiew, gminy Tarnów Opolski i gminy Olesno, 20 z gminy Byczyna oraz po 15 z gminy Świerczów i gminy Domaszowice. Dodatkowo na obszarze objętym projektem powstało 20 Centrów Integracji Cyfrowej, które również zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.
Kluczowym zagadnieniem jest jednak podnoszenie kompetencji cyfrowych u jak największej liczby mieszkańców, także tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w działania edukacyjne - o tym również rozmawiano podczas organizowanej konferencji. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – partner projektu Cyfrowy Debiut 50+ przygotowuje się do realizacji projektu LATARNICY2020.pl finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest rozwijanie umiejętności cyfrowych wśród dorosłych mieszkańców województwa opolskiego. Co niezwykle istotne, projekt LATARNICY2020.pl ma charakter komplementarny do projektu Cyfrowy Debiut 50+ i stanowi wsparcie dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” PO PC.

PROGRAM

PREZENTACJE:

 

FOTORELACJA

 


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015