Pełnoprawne funkcjonowanie
w społeczeństwie informacyjnym.

 • Odbieram
  i wysyłam e-maile,
  to proste.

 • Na początku trudne było nawet mazianie myszką.

 • Dziś
  informacji
  szukam
  w Internecie.


 

Szkolenia w Gminie Tarnów Opolski
wiadomość z dnia: 5 lutego 2015

Pierwsze spotkania w Gminie Tarnów Opolski uczyły podstaw obsługi komputera (klawiatura, znaczenie podstawowych symboli i skrótów). W związku z tym, że większość uczestników miało pierwszy raz do czynienia z myszką, ćwiczyli właściwe sposoby operowania myszką. Omówiona została organizacja folderów w komputerze, pisanie dokumentów, zapisywanie. Kolejnym etapem było odkrywanie tajemnic Internetu: zakładanie poczty elektronicznej, wysyłanie e-maila wraz załącznikami, e-zakupy, a potem obróbka zdjęć w celu umieszczenia ich na założony na zajęciach profil na portalu Facebook. Były okazje do rozmów na temat korzyści płynących z korzystania z Internetu. 

Zajęcia prowadzone są przez Esterę Frystacką w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim.

Galeria zdjęć ze szkoleń


wiadomość z dnia:
3 grudnia 2015

wiadomość z dnia:
24 kwietnia 2015

wiadomość z dnia:
3 marca 2015

wiadomość z dnia:
11 lutego 2015

wiadomość z dnia:
5 lutego 2015